Làm được website ứng dụng, có website ứng dụng riêng, tuy nhiên không biết trả lời phỏng vấn, liệu có được chấp nhận không?


(I am Noob) #1

Làm được website ứng dụng, có website ứng dụng riêng, tuy nhiên không biết trả lời phỏng vấn, liệu có được chấp nhận vào làm trong công ty phần mềm không?


(Hà Mã Tím) #2

Phương án A: những câu hỏi cơ bản thì bạn cũng nên trả lời được nhé. Không thì cũng sẽ ăn hành thôi.
Phương án B: xin thực tập không lương.


(AlexT) #3

bạn đã pv chưa mà biết trả lời ko đc , bạn cứ nghĩ thoáng lên trừ khi làm mấy chỗ cực ngon ra thì giờ vn toàn outsource chỉ cần biết sử dụng ngôn ngữ , biết sửa lỗi là cho vào làm mấy task nhỏ đc rồi … :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?