Kinh nghiệm phỏng vấn Fresher C++/Embedded ở FPT

jobs

(Lập) #1

Trong đây có ai từng đi phỏng vấn Fresher C++/Embedded ở FPT cho em hỏi bên đấy hỏi về kiến thức C++ hay điện tử là chủ yếu vậy mọi người, hỏi cụ thể những cái nào thì càng tốt ạ hay có hỏi về thuật toán hay SQL không :heart_eyes: Cám ơn mọi người nhiều.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?