Không thể chạy code trên Visual Studio Code

Em vừa mới tải Visual Studio Code để học lập trình. Nhưng nó không hiện mũi tên để run, cũng như nhấn chuột phải cũng không có ạ.
Mong mọi người giúp đỡ :((


Mong mọi người giúp đỡ :((

ai hướng dẫn với bạn, dùng Visual Studio Code để code và chạy code vậy?

4 Likes


Đây là hướng dẫn trực tiếp từ trong của VS Code nè bạn. Có thể là bạn chưa cài đặt Python Extensions trong VS Code.

Bạn lên trang này https://www.python.org/downloads/ tải và cài đặt Python về máy tính.

Vào VS Code bấm Ctrl + Shift + P
Gõ Python
Chọn mục Select Interpreter.
Xong chọn Path mình muốn
Và thử lại xem nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?