Không mở được file exe sau khi chạy code C từ visual studio code

Xin chào daynhauhoc, mình có một chút rắc rối mong page giúp đỡ. Như tiêu đề ở trên thì mình dùng visual studio code để lập trình C.
Mọi thứ rất bình thường với debug nhưng khi mình dùng lệnh “g++ -g Main.c -o Main” thì nó xuất ra file exe cho mình. Nhưng khi mình open file exe thì nó không mở file lên được. Có ai đã từng gặp lỗi này chưa tư vấn cho mình với

Uả, cái này quen quen, nó không mở lên được hay là mở lên tắt luôn vậy bạn ?

5 Likes

mở lên rồi tắt luôn anh ạ

Chắc có thể bạn quên lệnh dừng màn hình ở cuối.
Bạn thêm

getchar();

vào cuối hàm main xem sao

3 Likes

chạy qua cmd xem.
Mấy cái getchar() chỉ là để dừng màn hình lại để chờ người dùng nhấn 1 phím bất kì thôi chứ nó không hẳn là dừng màn hình. Còn nếu muốn dừng màn hình trên Windows thì cứ xài system("pause") nhé

2 Likes

nếu e chạy ở visual studio thì rất bình thường mà mấy a. dùng console có bị sao đâu

bác đã fix được lỗi này chưa ạ? nay em cũng gặp lỗi tương tự và chưa biết cách sửa :frowning_face:

xin chào daynhauhoc, cho mình hỏi là sau khi tạo project sao mình không tìm được file.exe vậy ạ

1 Like

Sau khi bạn build thì compiler sẽ tạo file exe cho bạn nhé, còn build như nào thì tùy bạn, nếu bạn sử dụng g++ như trên : g++ -g tên-file-của-bạn.c -o tên-file

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?