Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm và An toàn thông tin khác nhau như thế nào?

E đg học 12 và muốn học ở fpt về cntt. Mọi ng có thể phân tích cho e khoa học máy tính, kĩ thuật phần mềm và an toàn thông tin khác nhau ntn ko!!??? Mong mọi ng giúp đỡ!!!


Đã có người giải thích những khái niệm này rồi em nhé. Em chịu khó Gu gồ xíu là ra.
Còn chương trình học khác nhau như thế nào thì tốt nhất em nên hỏi bên FPT

2 Likes

Topic quá nhiều người hỏi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?