Khi bắt đầu với một ứng dụng, chúng ta sẽ tổ chức nó như thế nào?

Chào mọi người, em có một câu hỏi là khi bắt đầu với một ứng dụng, chúng ta sẽ tổ chức nó như thế nào ạ. Như em thường thấy nta sẽ tổ chức theo mô hình 3 lớp, hoặc kết hợp các design pattern cho ứng dụng. Nhưng thực sự có một quy chuẩn nào cho việc tổ chức thư mục, các file cũng như thiết kế ứng dụng để thuận tiện cho refactor code không ạ. Em xin cảm ơn mọi người.

Nó là thiết kế kiến trúc. Tuỳ vào loại hình sản phẩm và nhu cầu sử dụng (Use-Case) mà thiết kế sao cho phù hợp. Cái N-lớp kia chỉ là một trong rất nhiều kĩ thuật thiết kế kiến trúc.
Design pattern là để giải quyết những bài toán phân chia module cụ thể.

Không có bất cứ quy tắc nào trong lĩnh vực này, vì nó là ở High level design case-by-case. Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?