Khai báo unsigned: 5 trong struct có ý nghĩa gì?

mọi người giúp mình với cấu trúc này với! mình không hiểu cách khai báo này! xin cảm ơn cả nhà ạ!

struct{
			unsigned : 5; //khai bao voi ":" nghia là gi vay a?
			unsigned a : 1;
			unsigned b : 1;
			unsigned c : 1;
		} bit;

Bạn tham khảo cái này:
http://eslinuxprogramming.blogspot.my/2015/04/c-bit-fields.html

cảm ơn bạn nhiều nhé!

Old topic

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?