IDEA: Ứng dụng chat dành riêng cho developer

[IDEA]
Em có ý tưởng tạo ra 1 ứng dụng dạng chat, sử dụng firebase. Dành riêng cho dev . Tập trung chủ yếu vào việc trao đổi ý tưởng.Có thể post trao đổi ý tưởng với nhau. Mọi người cùng chat trao đổi và có thể tìm kiếm người cùng chí hướng. Xây dựng công cụ để hỗ trợ việc trao đổi thuận tiện nhất.
Mọi người thấy sao ạ?

Việc này đã có https://gitter.imhttps://slack.com

3 Likes

Bạn nói rõ ràng và cụ thể hơn được không? Nền tảng nào, giao thức nào.

Mình đang dev android. Nên chắc làm android trước. sử dụng firebase của google. Hiện tại mình thấy slack cũng trao đổi nhóm nhưng mình muốn tạo riêng 1 nơi dành cho việc phát triển ý tưởng . Slack mình thấy là làm việc nhóm - giai đoạn sau khi lên ý tưởng xong.
Vấn đề là mình thấy ngay tại bản thân mình nhiều khi rất bí ý tưởng. Cần lắm 1 nơi để có thể tham khảo hoặc hợp tác cùng làm ý tưởng.

Mình nghĩ là trước khi làm native app thì bạn nên làm web app sử dụng các libs có sẵn để dễ dàng làm. sau đó chuyển qua làm app sau. Vì giờ mọi người ai cũng có thể connect internet rồi. Còn nếu chi làm Android app thì sẽ bị hạn chế.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?