Hướng dẫn sử dụng Flashcards với TinyCards

Bạn chỉ cụ thể cách add âm thanh đc ko ạ mính kiếm ko thấy huhu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?