Hỏi về tính hợp lý của mô hình mạng trong hình của bài viết

networking

(Hứa Anh Minh) #1

Chào mọi người ạ, em đang tìm hiểu về mạng máy tính và đang dùng ứng dụng Packet Tracer của Cisco để mô phỏng mạng như sau:

Trung tâm tin học A có các phòng như sau:

 • Ban giám hiệu: 6PC
 • Văn phòng: 10PC
 • Phòng giáo viên: 12PC
 • Phòng lab 1: 50PC
 • Phòng lab 2: 30PC
 • Phòng lab 3: 20PC
 • Phòng kỹ thuật: 5PC

Hãy thiết kế mạng cho Trung tâm tin học A sao cho:

 • Tất cả các máy tính trong trung tâm đều có thể liên lạc với nhau.
 • Kết nối giữa các tầng sao cho thuận tiện, dễ quản lý.
 • Router chỉ dùng tối đa 2 interface.
 • Mỗi Hub, Switch chỉ có tối đa 24 port
 • Trong đó,
 1. Ban giám hiệu, giáo viên và văn phòng sử dụng chung đường mạng 192.168.100.0/24
 2. Phòng lab 1 sử dụng đường mạng 192.168.120.0/24
 3. Phòng lab 2 sử dụng đường mạng 192.168.100.0/24
 4. Phòng lab 3 sử dụng đường mạng 192.168.90.0/24
 5. Phòng kỹ thuật sử dụng đường mạng 192.168.70.0/24

Mỗi phòng chỉ cần dùng 1 máy đại diện.

Em có thử thiết kế sơ ra mô hình dạng như sau nhưng không biết có hợp lý chưa nên muốn hỏi mọi người nhận xét và góp ý giúp ạ. Hướng thiết kế của em sẽ là gộp 3 phòng (ban giám hiệu, văn phòng, giáo viên) thành 1 khu vực và những phòng còn lại thì mỗi phòng 1 khu vực, sau đó để liên lạc giữa các pc thì dùng định tuyến động OSPF thì có hợp lý không ạ. Em cảm ơn nhiều.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?