Hỏi về thuật toán DFS và BFS

mọi người cho em hỏi code về thuật toán dfs và bfs đc k ạ từ bước thứ 2 em chưa hiểu. em đã cài đặt sẵn struct stack và queue r ạ

Vui lòng đọc lại bước 1 :smiley:

S ở đây là đỉnh xuất phát :slight_smile:

4 Likes

ý em hỏi là từ bước 2 code như nào ạ em làm đến đây là k nghĩ ra được b2 á bác !

void DFS(DOTHI g, VERTEX s, VERTEX u, int chuaxet[MAX])
{
  TYPESTACK st;
  InitStack(st);
  PushStack(s, st);
  for (int i = 0; i < g.n; i++)
  {
    chuaxet[i] = 0;
    chuaxet[s] = 1;
  }
  // other stuff
}

Cái này tùy vào cấu trúc của DOTHIVERTEX :smiley: nếu bạn là người cài đặt nó, nếu không thì chắc cũng có interface rồi. Sử dụng danh sách kề là hay hơn cả.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?