Hỏi về sách dạy lập trình web php và mysql


(Nguyen Manh Trung) #1

Em cần tìm hiểu một số sách dạy về lập trình web php và quản trị mysql. Có sách nào tiếng việt mà chi tiết không ạ. Em muốn mua về đọc. Mong anh chị em giới thiệu cho em vài cuốn sách hay.

Em cảm ơn ạ!!! :slight_smile:


(rogp10) #2

Về MySQL thì không nên đọc những cuốn không có INNER JOIN :smiley:


(Nguyen Manh Trung) #3

Inner join là kết nối 2 bảng đúng k :slight_smile: hì mình có học qua rồi
Giờ muốn kiếm tài liêu tiếng việt học lại 1 lườt cho nhanh rồi tìm hiểu cao lên


(doanguyen) #4

Tại sao lại không học inner join vậy?


(rogp10) #5

Bạn đọc kĩ lại nhé :smiley:


(Nguyen Manh Trung) #6

Ý bạn ấy nói là ko nên đọc những cuốn nào mà ko có nói về inner join :slight_smile: vì inner join nó quan trọng


(doanguyen) #7

=)) phủ định của phủ định của khẳng định. :stuck_out_tongue:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?