Hỏi vệ ngôn ngữ lập trình trong ngành và định hướng

java

(Hien) #1

Mọi người cho e hỏi là e đang sinh viên điện tử viễn thông và muốn theo chuyên ngành điện tử máy tính bên phần mềm ạ. . E nghe bạn e trong lab ở trường nói là học cái này thì chú tâm vào C,assembly , java, javaS, php nếu muốn thành master. Còn nghe mọi người nói thì lại là C,assembly, java, javaS, HTML,CSS ạ.
Mọi người giúp e với ạ. E cảm ơn nhiều!


(明玉) #2
  • Lượng sức mà học;
  • Xã hội cần gì thì học cái đó;

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?