Hỏi về một số câu hỏi phỏng vấn

Hi các bác, hôm nay đi phỏng vấn C# người ta hỏi mình mấy câu này, mình trả lời cảm giác sai sai (do người ta cứ tủm tỉm cười):

  • Có các cách nào truyền dữ liệu từ class này sang class khác (mình trả lời có thể dùng implement, VD NhanVienController : EmployeesController, ngoài ra có thể dùng var nhanvien = new Employees())

  • Đưa html mockup (kiểu html tải về trên mạng) lên web, sử dụng layout trong MVC, css, javascript (mình trả lời html thì fix từ từ, css, javascript thì đặt vào folder rồi khi nào dùng thì lôi ra)

  • Có các cách nào để đưa dữ liệu từ API sang Controller trong MVC (mình trả lời dùng BaseAddress và GetAsync hoặc các hàm Put/Post/Delete tương ứng)

  • Còn vài câu nữa kiểu Bubble sort làm như thế nào cho tối ưu nữa, nhưng mấy câu này cảm giác trả lời ngon. Mỗi tội lúc làm test thì hơi lâu tí 📷

Mấy câu trên bác nào có ý kiến không vậy? Cảm giác người ta muốn hỏi đầy đủ mà mình chưa trả lời đầy đủ hay sao ấy

1 Like

Cho mình hỏi bạn phỏng vấn vị trí, cty nào vậy bạn ? nếu ngại public thì ib tư vấn riêng giúp mình được không ? thanks

1 Like

cái này có nhiều cách mà, ví dụ như class A và B, trong class B tạo instance của class A, và truyền duex liệu từ B vào A thôi, hoặc có thể dùng Singleton nếu class đó chỉ tồn tại duy nhất một instance trong chương trình, trong QT thì bạn có thể connect signal slot giua hai object đó

Truyền dữ liệu giữa các class dùng hàm Set/Get có được không nhỉ?

  1. class là bản phát thảo hoặc blueprint thôi thì làm sao truyền dữ liệu vào nó đc , chỉ khi chương trình chạy thì các đối tượng của nó được tạo ra thì mới có việc truyền dữ liệu đc chứ nhỉ , còn mình thường truyền dữ liệu từ đối tượng này sang đối tượng này bằng , truyền tham số vào hàm get , hoặc truyền tham số vào hàm dựng , hoặc là truy cập trực tiếp vào thuộc tính của đối tượng
4 Likes

Hm…

Nope.
Câu hỏi mà cậu nhận được có thể là câu hỏi bẫy, vì đối tượng mới là thứ có dữ liệu.
Các câu trả lời của cậu là dùng kế thừa (Không có ý nghĩa là kế thừa dữ liệu, cậu chỉ có kế thừa thuộc tính/phương thức thôi), hoặc khởi tạo đối tượng mới (thiếu context), đều không thể đưa dữ liệu tư class này sang class khác được :smiley:

Có thể cậu hiểu sai câu hỏi :smiley:

  • HTML mockup là prototype của sản phẩm (thường bên design sẽ đưa cậu cái này, rồi cậu thêm chức năng đằng sau). Đưa HTML mockup lên web là 1 câu hỏi vô cùng tối nghĩa, có lẽ ý anh ấy là “chuyển từ HTML mockup sang sản phẩm” hay gì đó tương tự.
  • MVC là architechture pattern, còn layout thường refer tới UI, nên tớ không nghĩ “sử dụng layout trong MVC” là 1 câu hỏi hợp lý về mặt concept.

Câu trả lời của cậu là cách implement giao diện (theo hướng bố trí resource như thế nào hơn là implement thực sự).

Hm…
1 câu hỏi tối nghĩa nữa. Very confusing!
Nếu ý câu hỏi là “cách nào để đưa dữ liệu từ 3rd party API sang Controller trong MVC”, thì dù câu hỏi này tương đối confuse, nhưng thường thì 3rd party API sẽ nằm ở Model. Sau khi nhận dữ liệu từ 3rd party API, model sẽ có trách nhiệm convert nó sang object, và đưa dữ liệu đó về Controller. Implement
Nếu ý câu hỏi là " cách để đưa dữ liệu từ lời gọi API, và chuyển nó sang controller", thì thường lời gọi API sẽ được nhận ở application/resource layer, ở đấy sẽ có trách nhiệm convert nó sang object, rồi đưa sang cho controller.
Cả 2 ý đó đều có lẽ không liên quan tới câu trả lời của cậu. Câu trả lời của cậu liên quan tới cách dùng HttpClient class - nó nghiêng về ý đầu tiên ở trên, nhưng thiên về implementation, và cũng không chính xác nốt (cậu chưa giải thích cách đưa dữ liệu sau khi dùng HttpClient sang controller).

Nếu như những gì cậu tường thuật là đúng, tớ lại có cảm giác người hỏi cậu là confuse-man và không có nền tảng chắc chắn về kỹ thuật, dựa vào cách anh ta mô tả vấn đề, hỏi câu hỏi. Ở nhánh này, cậu không nên vào công ty đó, vì cậu sẽ không học được gì từ anh ta đâu :smiley:

Nếu như những gì cậu tường thuật không đúng, tớ nghĩ cậu là confuse-man và không có nền tảng chắc chắn về kỹ thuật, dựa vào cách cậu tường thuật lại câu hỏi và câu trả lời :smiley:
Đây không phải phê phán đâu nhé cậu, đây là chỉ ra thiếu sót và góp ý để cải thiện 1 cách lành mạnh thôi, nên đừng giận tớ nhé!
Ở nhánh này, cậu nên brush-up lại kiến thức của mình trước khi phỏng vấn tiếp công ty khác, vì có vẻ công ty này cậu không được nhận rồi :smiley:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?