Hỏi về lộ trình học backend?

Em chuẩn bị bước vào đại học mà e muốn tự học thêm các kiến thức về backend. A/c có thể cho em một lộ trình học những gì được không ạ ?

Trước hết, internet is free :smile:
Cậu có thể tìm được roadmap cho hầu hết các role mà cậu muốn trở thành trên internet. Thậm chí trên DNH, cậu cũng có thể tìm thấy comment này:

Vậy nên, lần tới, cậu thử tự tìm kiếm trên internet trước nhé :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?