Hỏi về hướng đi tiếp sau khi học xong Python cơ bản để theo trí tuệ nhân tạo

Em đã học xong Python cơ bản giờ muốn hướng đi tiếp về vấn đề AI thì nên từ đâu ạ?

1 Like

Bạn xem hướng dẫn chi tiết về cách học AI của mình tại Natural Language Processing Roadmap(dành cho dân NLP).

Nếu bạn không hứng thú với NLP mà muốn theo các mảng khác(Computer Vision, Deep Reinforcement Learning) thì PM mình, mình sẽ hướng dẫn cho. Nhưng theo mình thì bạn nên theo hướng NLP, vì hiện tại thiếu người rất nhiều, lương bổng cũng rất khá.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?