Hỏi về cao đẳng Cao Thắng

dạ ai học cntt ở cao đẳng kỹ thuật cao thắng rồi cho em hỏi học ở đó có chất lượng k ạ

Tớ nghĩ cậu nên đọc bài viết này:

Tớ có thể đưa quan điểm của tớ về trường đó, cơ mà nó rất phiến diện, và tớ không muốn nó ảnh hưởng tới cả quyết định của cậu, lẫn việc tuyển sinh của trường. Tớ không hề có bất cứ credit nào để nhận xét như vậy (kể cả có, cậu cũng không xác thực được), và tớ cũng nghĩ phần lớn mọi người đều vậy. Cậu nghĩ nghe lời nhận xét của 1 tay ất ơ nào trên mạng như tớ là đáng tin không? :smile:

Vậy nên, cậu cần tự liên lạc với ban tuyển sinh của trường để hỏi, hoặc tự đánh giá bằng trải nghiệm bản thân xem.
Tớ sẽ tách topic câu hỏi của cậu, và đóng nó lại sau 2 ngày. Cậu có thể phản hồi lại trong topic này nếu cậu có thắc mắc gì thêm.

3 Likes

This topic was automatically closed after 42 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?