Hỏi hiển thị thẻ html trên trình duyệt

cho mình hỏi có cách nào hiển thị thẻ ko
code:

<tên_thẻ>: <font><br/>
  • Thẻ gồm thẻ đóng và thẻ mở: <br/>
<tên_thẻ>: Thẻ mở<br/>
</tên_thẻ>: Thẻ đóng<br/>
  • Thẻ không phân biệt hoa và thường: <b> giống <B>, tuy nhiên chúng ta nên thống
    nhất dùng chữ thường

Câu hỏi của bạn là gì ? Mình không hiểu

mình gõ code hướng dẫn họ các thẻ </> như vậy đó,nhưng khi run thì nó mất chỉ có chữ thôi

bạn xem hướng dẫn gõ code trong markdown

khi run thì cac thẻ bị mất và còn chữ thôi

OK. Mình đã đọc được nội dung bài viết của bạn. NHƯNG bạn đang hỏi vấn đề gì ? Bạn không thể post thẻ HTML trên DNH được. Hãy xem hướng dẫn post code trong markdown mà mình đưa link ở trên

k…mình đang tạo web hướng dẫn học html,nhưng khi mình hướng dẫn phần thẻ ,mình post code trên index no mất code

Vậy thì bạn bỏ đoạn mark up vào cặp <code>nội dung</code>

Hoặc là tìm hiểu về html entity

đoạn mark up là gì bạn…bạn vi dụ cho mình đ ko

là phần mà bạn muốn hiển thị cái thẻ ra đó :slight_smile:

Ví dụ :

<code><b></code>

ví dụ của mình ,mình muốn hiển thì phần tên thẻ thì làm sao bạn
<tên_thẻ>:

  • Thẻ gồm thẻ đóng và thẻ mở:

    <tên_thẻ>: Thẻ mở

    </tên_thẻ>: Thẻ đóng

Rốt cục là bạn muốn hiển thị nội dung trên ở Dạy Nhau học hay ở trang web riêng của bạn ?

1 Like

hjhj,mình làm dduocj rồi, cảm ơn bạn nha
http://html-converter.vosau.com/2016/03/html-to-xml-parse-tool-online-converting.html

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?