Hỏi ebook free về Algorithm

Anh em ơi, có ai có bản full của cuốn ebook này ko ạ? :slight_smile:

Hôm bữa thấy cũng có bạn hỏi tìm quyển này nhưng tìm trong máy không ra. Hôm nay thấy có trong google drive. Bản pdf nhưng chụp bằng máy ảnh nhé (Đọc vẫn rất rõ OK).
Vì lý do bản quyền nên không share trên đây, bạn nào hôm bữa tìm hay ai khác cần quyển này thì cứ mail cho mình [email protected] nhé. Còn chủ topic thì check inbox. @dzu181

3 Likes

em đã gửi gmail cho anh rồi !

cuốn này dạy bằng java, ngoài sách còn có slide, video và code mẫu. minh đã học qua và thấy cũng đầy đủ các vấn đề cơ bản của DSA:

  • Fundamentals
  • Sorting
  • Searching
  • Graphs
  • Strings
  • Context

book: ftp://91.193.236.10/pub/docs/linux-support/computer%20science/data%20Structures%20&%20algorithms/[Pearson]%20-%20Algorithms,%204th%20ed.%20-%20[Sedgewick,%20Wayne].pdf

book home page: http://algs4.cs.princeton.edu/home/

2 Likes

anh ui.
Book PDF link hỏng rùi a.
Có mỗi link trang chủ là click được :blush:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?