Hỏi cách xóa bài đăng trên daynhauhoc

Hỏi cách xóa bài đăng trên daynhauhoc

Không được phép bạn nhé. Chỉ có Admin mới có thể làm được việc này. Nên bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi tạo 1 topic nào đó :slight_smile:

Đọc thêm về Trust Level tại đây: Trust Level hoạt động như thế nào?

3 Likes

Dạ tại em mới dùng với mới học nên còn trẻ trâu ạ :smile: …thời gian sẽ xóa nhòa sự trẻ trâu ạ

1 Like

Câu hỏi này nên đặt trong mục Randomq bạn nhé :joy:

Nhớ đọc qua mục FAQ :

http://daynhauhoc.com/faq

Vài lưu ý nhỏ:

2 Likes

Bạn ơi cho mình hỏi làm sao đăng bài viết?

Em ở trang Home của diễn đàn rồi chọn nút New Topic ở góc cao bên phải.
Còn không thì nhấn bàn phim chữ C

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?