Hỏi cách khắc phục "Python is not installed."

Chào các bác, em đã tải python nhưng không biết làm sao cho nó chạy trên vscode.
Các bác cho em xin cách khắc phục với ạ!
Em cảm ơn !!!

bạn chưa cài đặt môi trường phát triển Python trên Visual Studio Code

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?