Hỏi cách giải quyết lỗi "unexpected token"

Tui gặp lỗi khó hiểu unexpected token :; ở những vị trí này.


code:

#ifndef RECTANGLE_H_
#define RECTANGLE_H_

class Rectangle {
protected:
	double length, width;
public:
	Rectangle(double l, double w);
	double area();
};

#endif

Đây là program OOP đầu tiên tui viết bằng c++ nên ko hiểu rõ lắm syntax sai chỗ nào, đã google khá nhiều nhưng chưa tìm ra cách. Mong mn giúp đỡ

Anh đã định nghĩa 2 hàm Rectangle và area chưa ạ.
Chưa thì anh thêm {} vào sau thì có lẽ sẽ hết lỗi.

4 Likes

Thiếu #endif rồi bạn.

4 Likes

Hình như do IDE thì phải, tui thử compile bằng cmd thì chạy được luôn.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?