Học máy (Machine Learning) & Ứng dụng?


(Tran Manh Tung) #1

Mình đang tìm kiếm thông tin về vấn đề này mong các bạn giúp mình giải đáp thắc mắc này nhé. Thank!


(Lý ha thien) #2

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(vũ xuân quân) #3

trên diễn đàn có nhiều thông tin về lĩnh vực bạn quan tâm. Bạn có thể tham khảo link dưới.

https://daynhauhoc.com/search?q=machine%20learning


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?