Học lập trình web Front-end ở trung tâm

Dạ em chào mọi người, em là sinh viên năm 2 có định hướng theo học Frontend. Qua tham khảo em thấy có 2 trung tâm này đào tạo Frontend là https://zendvn.comhttps://kmin.edu.vn ạ. Em nên học trung tâm nào ạ? Mọi người có thể recommend cho em 1 vài trung tâm với ạ. Em ở Sài Gòn. Em cảm ơn mọi người nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?