Học Django có cần học thêm các kiến thức front-end không?

Chào mọi người, mình hiện đang muốn đi theo hướng web developer bằng Django. Mình đã học được những cái gọi là python cơ bản, mình hay lên hackerrank.com luyện. Giờ mình muốn học Django thì có cần học HTML, CSS, PHP, JavaScript,…không và ngoài ra còn cần kiến thức nào nữa không? Mình cảm ơn

1 Like

có cần biết HTML, CSS và JavaScript để làm front-end nhưng cơ bản thôi là dùng tạm.
mình cũng đang vọc django, chúng ta trao đổi học tập đi bạn ơi .

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?