Học C++ OOP ở đâu?

Mình vừa học qua C++ cơ bản . Mình nên học C++ hướng đối tượng ở đâu ạ ? Cho mình xin link
Cảm ơn ạ.

https://www.w3schools.com/cpp/cpp_oop.asp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?