Học c++ đến mức độ nào nào để đáp ứng học IoT?

chào anh chị, ở trường thì em có học c++ cơ bản thôi, em muốn học tiếp c++ để học iot, vậy cho em hỏi học c++ đến mức độ nào thì đáp ứng học được iot ạ

Hi Tran Son
Cái đó phụ thưộc vào SDK nền tảng bạn dùng cung cấp những gì cũng như hỗ trợ đến đâu. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu vào một sản phảm để biết thêm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?