[HN] Full-stack Python/Angular $1200-$1500

Chào mọi người,
Công Singularity đang tuyển 2 vị trí Fullstack Python/Angular, làm việc cùng team ở Châu Âu nên biết tiếng Anh là lợi thế lớn. Team lead cực kỳ dễ tính và nhân văn, không deadline, KHÔNG OT!
Lương tháng thương lượng, minimum 30M vnd
Ứng tuyển ngay, nhận việc ngay ! :heart_eyes:
Mọi thông tin liên hệ [email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?