Giúp sửa lỗi khi chạy code C++ trên VSC


bi j day a mong mng giup do

thử đổi tên file bỏ khoảng trắng và ký tự đặc biệt xem đc không bé ơi

3 Likes

dạ k được ạ em thử rồi ạ

đổi tên file xong chạy nó lại báo lỗi gì vậy?
với lại cái command như thế nào nữa?

1 Like

Nếu đã cài g++ rồi thì phải export g++ ở PATH thì mới dùng được.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?