Giúp fix lỗi previously defined here khi chạy code

Mấy bài như vầy đã có tần suất xuất hiện nhiều hơn!

Các bạn có biết rằng các bạn đã sửa trực tiếp nội dung của các tập tin trong thư viện gốc của trình biên dịch rồi không?!!!

Trên thanh tiêu đề hiện đầy đủ đường dẫn là của trình biên dịch MinGW64.
Thật sự không hiểu các bạn đã làm gì luôn! :man_facepalming::woman_facepalming:
Không hề tạo một dự án hay 1 tập tin riêng biệt. Nhảy vào sửa luôn các tập tin *.h của trình biên dịch.

Những lời này gắt lắm phải không?
Gắt vì các bạn đã hủy hoại luôn trình biên dịch - thứ mà giúp các đoạn mã của các bạn chạy được.

Giải pháp 1:
Xóa hoàn toàn Dev C++ và MinGW64 trên máy. Tải lại bản Dev C++ MinGW64 GDB và cài lại.
Giải pháp 2:
Khôi phục lại tập tin string.h và các tập tin khác của trình biên dịch về ban đầu.

5 Likes

chi tiết cho e cái giải pháp 2 đc k ạ

Hm, trước hết, cậu có thể cho bọn tớ biết ai đã chỉ cậu sửa file string.h được không?
Trước cậu, đã có vài người làm điều tương tự và lên đây hỏi rồi. Điều đó có nghĩa là có ai đó đang dạy sai cho bọn cậu.

Nội dung của file string.h cậu có thể search trên internet. Tớ nghĩ đây có thể là file mà cậu cần tìm:
https://code.woboq.org/gtk/include/string.h.html

Tuy nhiên, nội dung file này phụ thuộc vào phiên bản trình biên dịch của cậu (thế nên đừng bất ngờ nếu như cậu gặp 1 đống lỗi sau khi import file kể trên). Vậy nên, có thể sẽ tốt hơn nếu cậu tự install lại trình biên dịch C trên máy cậu.

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?