Giúp em bài tập OOP C++

Mọi người giúp em bài này với ạ!
em tự học OOP, vừa học kế thừa xong thì có bài như này không biết làm. Mong mọi người giúp đỡ!
Một trung tâm trò chơi cần quản lý một danh sách thông tin người chơi.
Với mỗi người chơi sẽ quản lý những thông tin sau: Họ tên, tuoi, cmnd.
Nếu người chơi dưới 10 tuổi và cao dưới 1m3 thì sẽ bán vé loại trẻ em với giá vé sẽ giảm 50 % so với giá thông thường.
Xuất ra thông tin người chơi trẻ em ở trung tâm lùn nhất.
Cho biết giá mỗi dịch vụ trò chơi ở trung tâm là 100 k, hãy cho biết thông tin người chơi người lớn chi tiêu nhiều nhất.

Factory class rồi :slight_smile:

4 Likes

tạo class NguoiChoi có 4 thuộc tính : tên,tuổi ,cmnd,chiều cao . Và 1 phương thức tính Giá Vé, sử dụng những câu lệnh rẽ nhánh cho các dữ kiện về Chiều cao và tuổi để tính giá tiền theo yêu cầu đề bài .
Còn xuất ra thông tin người chơi trẻ em lùn nhất thì chạy for rồi tìm min của chiều cao và Xuất ra .

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?