Framework nào cho automation test python?

Có bác nào làm automation test có thể gợi ý một framework thông dụng bằng Python không? Đạt tìm thấy Robot Framework nhưng không rõ là có được dùng phổ biến không. Có người bạn đang muốn chuyển ngành sang làm tester nên hỏi Đạt mà Đạt không biết framework nào để giới thiệu.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?