Embedded Linux (User Space)

Em là người mới và đang theo học Embedded Linux. Dạo quanh các diễn đàn về Embedded Linux thì em được tư vấn là nên học những ký thuật code trên linux cái đã (Process context). Những kiến thức về shared mem, semaphore, mutex … Nói chung là kỹ thuật để phát triển app trên user space chứ chưa cần phải xuống tới kernel space.
Vậy cho em hỏi, học về code Process context là gì và những kỹ thuật User Space là như thế nào? Nó có phải là làm GUI giống như QT5 không?

Bạn xem thử cuốn sách này nhé, yêu cầu là đã học qua Operating Systems

3 Likes

Bạn có cuốn sách nào về Operating Systems không? gợi ý cho mình với, chứ mình đã tìm trong thư viện trường mình không có quyển OS nào cả?

Chọn 1 trong 2.


3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?