Ebook về các thuật toán: Quy hoạch động, đệ quy, quay lui

Dạ cho em hỏi có ai có ebook về các thuật toán cho em xin được ko ạ :sweat_smile: Em cảm ơn mọi người nhiều.

bạn search VNOI Wiki để thêm thông tin chi tiết nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?