Dùng sqrt() trong C linux như thế nào?

linux
c++

(Nguyễn Lê Tuấn Khải) #1

Mọi người cho mình hỏi
Tại sao gõ code sau nhưng khi biên dịch trong linux thì terminal báo lỗi vậy ạ
Mong mọi người giúp


(Bò Lúc Lắc) #2
  • Command compile đem -lm để cuối cùng

(Nguyễn Lê Tuấn Khải) #3

cảm ơn anh ạ
Em mới từ windows chuyển sang nên vẫn chưa hiểu rõ các lệnh lắm
lên google thì ghi lệnh nhiều quá nhưng em vẫn chưa hiểu bản chất vấn đề lắm anh có cách gì không ạ


(Bò Lúc Lắc) #4
  • bản chất cơ bản là em đang dùng chưa đúng cú pháp của command line gcc, em tìm hiểu thêm về syntax của nó cho chính xác
  • còn option -lm là option gồm 2 phần:
    • -l: load các libs có dạng lib*.a hoặc lib*.so
    • -lm: load các libs có dạng libm*.a hoặc libm*.so
  • lib của math.h là file có tên là libmath.a nên nó load được, em có thể thay -lm thành -lmath cũng được

(Nguyễn Lê Tuấn Khải) #5

vâng em xin chân thành cảm ơn anh


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?