Dùng compiler C/C++ của visual studio để chạy chương trình trong visual code

Như tiêu đề của mình, liệu có cách nào để dùng compiler c/c++ của visual studio để chạy chương trình cho visual code không. Vì xài visual code nhẹ hơn hẳn, và bây giờ chưa giải quyết đc việc này nên cứ phải xài tạm compiler của Dev c++

1 Like

VS có kèm batch file để sử dụng trực tiếp compiler tools của nó (nmake, cl, msbuild, etc.)

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvarsall.bat x86

(thay x86 bằng x86_amd64 nếu muốn đổi sang amd64)

Bạn có thể bind keys trong VS Code để gọi tới batch file này (kèm arguments) trong terminal, sau đó có thể sử dụng compiler. cl để compile một (nhóm) file, nmake để compile Makefile projects và msbuild để build solution.

2 Likes

bác nói rõ hơn tí nữa được không, mình cũng không rành lắm
ban đầu mình cứ tưởng vào Enviroment setting -> Path và thêm đường dẫn đến compiler mình mong muốn rồi vào vs code tải thêm extension code runner là sẽ chạy được ct trong vs code nhưng mà nghe bác nói thì để chạy đc compiler của vs thì hơi rối nhỉ, bác nói từng bước thôi cho mình dễ làm với

Hướng dẫn compile C trên VS code

Bước 1 :Bạn tải trình biên dịch GCC về nha. Đây là trình biên dịch chuẩn cho C và C++.

  1. MinGW64-GCC-8.1.0 (Khuyên dùng)
  2. MinGW32-GCC (Phát triển chậm)

Chọn phiên bản x86_64-posix-sjlj
image

Bước 2 : Sau khi tải, bạn giải nén và đặt thư mục mingw64 trong ổ C://

image

Bước 3 : Gần xong rồi, Đặt biến môi trường nữa là xong

  1. Mở View advanced system settings
  2. Chọn Enviroment Variables…

image

  1. Chọn Path trong hộp System Variables, chọn edit

  1. Chọn new và gán C:\mingw64\bin

image

Xong rồi, bây giờ bạn có thể biên dịch C trên VS Code thoải mái, mượt mà.

Tham khảo

  1. Debug C/C++ trong VS Code
  2. C++ Extension trong VS code
3 Likes

thanks mấy bác ở trên đã hướng dẫn mình nhiều nha, mình làm đc rồi :))

1 Like

Đối với GCC, LLVM/Clang (Dev-C++ dùng GCC), như bạn dưới đã chỉ cách cài đặt, thì chỉ đơn giản là thêm path tới gcc.exe vào %PATH% là dùng được. Tuy với VS mình thường hay dùng batch file của nó để cài đặt environment, vì nó có sẵn. Cũng không khác gì GCC, một bên mình tự thêm compiler path vào %PATH%, bên còn lại nó tự thêm vào trong batch file, việc của mình là chỉ gọi file batch là có environment.

1 Like

rồi làm gì để biên dịch hả bạn? mình cài phần trên vào r

Gõ lệnh g++ <file>.cpp để biên dịch, rồi gõ a để chạy chương trình.
Hoặc ngắn gọn dùng g++ <file>.cpp & a để vừa compile vừa chạy luôn.

4 Likes

bị như thế này thì làm sao ạ ?

không có dấu <> trong tên file

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?