Download numpy/arrayobject.h ở đâu?

Cho em hỏi download numpy/arrayobject.h ở đâu ạ, trong máy em không có ạ

dạ em cảm ơn!

Không biết bạn có thử Google chút nào chưa. Đây là một số thứ mình tìm được khi gõ numpy/arrayobject.h:

https://groups.google.com/forum/#!topic/caffe-users/fUmPS89inn8

1 Like

vâng em gõ rồi ạ cái này sử dụng sao ạ

Giả sử đường dẫn Python của bạn là C:/Python3x thì bạn compile

python setup.py build_ext --compiler=mingw32 --swig-opts="-c++ -I <đường dẫn Python>/include -I <đường dẫn Python>/Lib/site-packages/numpy/core/include/"

src

2 Likes

anh ơi giờ mình sửa thế nào ạ can’t open file setup.py no such file or directory ạ

Bạn chạy lệnh compile ở trong folder code của bạn chứ.

2 Likes

folder code c++hả anh

Đúng rồi. File setup.py của bạn cũng phải ở folder đó.

2 Likes

không có anh ạ em phải thêm vào ạ

Không cần đâu em, đã có người fix được lỗi trên rồi. Chịu khó search google mã lỗi là ra.

Cứ chỉnh sửa lại code giống của họ là được.

2 Likes

chép cái này vào setup.py hả anh

Ừ đúng rồi :kissing_heart:. À mà nhớ sửa sao cho đúng nha.

2 Likes


ext_modules = [Extension("hello", ["hello.pyx"],
                 include_dirs=[get_numpy_include()])]  # <---- New argument

setup(
 name = 'Hello world app',
 cmdclass = {'build_ext': build_ext},    
 ext_modules = ext_modules
)

phần này cho vào như thế nào mấy anh,thanks

Hmmm… File pyx của em đâu :thinking:?

dạ em quick search không có ạ

em tải về file pyx nhưng không có trong đó ạ

Haizzzzz. Cython là compiler(dạng thư viện) dùng để biên dịch code python thành code C/C++. File pyx chính là file chứa code python, còn setup.py là file mà Python đọc để hiểu và compile code Python thành C/C++

2 Likes

Error 1 error C1083: Cannot open include file: ‘numpy/arrayobject.h’: No such file or directory c:\microsoft visual studio 11.0\vc\include\matplotlibcpp.h 19 lỗi này là lỗi gì anh

Nãy giờ đang bình luận cách sửa lỗi đó mà :thinking:? Nói tóm gọn lại như thế này:
Em tạo ra một file có đuôi .pyx chứa code em cần compile sang C/C++ bên trong. Em tạo ra một file tên setup.py(đặt tên khác cũng được) chứa đoạn code sau:

from distutils.core import setup
from distutils.extension import Extension
from Cython.Distutils import build_ext
import numpy as np              # <---- New line

ext_modules = [Extension("hello", ["hello.pyx"],
                 include_dirs=[numpy.get_include()])]  # <---- New argument

setup(
 name = 'Hello world app', #Đặt tên gì cũng được
 cmdclass = {'build_ext': build_ext},    
 ext_modules = ext_modules
)

Thay hello và hello.pyx thành tên file chứa code cần compile sang C/C++
Ví dụ: Có file sample.pyx chứa code em cần compile sang C/C++. Em thay "hello" thành "sample""hello.pyx" thành "sample.pyx", đặt tên khác thì em áp dụng quy tắc tương tự.
Sau đó chạy lệnh python setup.py build_ext --inplace(nếu không đặt tên setup.py mà là tên khác thì nhớ thay đổi lại).


Trước khi dùng bất kì một framework hay thư viện nào, hãy xem các hướng dẫn trên mạng hoặc đọc luôn tài liệu của thư viện, framework đó thì càng tốt.

2 Likes

anh ơi em cài cython nó cảnh báo lỗi không có đường dẫn gì đó ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?