Download numpy/arrayobject.h ở đâu?

nó bị lỗi này anh ạ

À em sửa lại chỗ get_numpy_include() thành numpy.get_include() nha, tại anh không để ý.


numpy không được định nghĩa ạ

Thay numpy bằng cái biến mà em dùng để nhét thư viện numpy vô ấy :V

khó hiểu quá,em dùng c++, nhớ có học qua python nhưng không hiểu ạ

nó kêu 1 is not module name ạ

File 1.pyx đâu em :thinking:? Muốn làm lập trình nhúng phải biết về ngôn ngữ lập trình nhúng vào và ngôn ngữ lập trình được nhúng nha em, không biết khỏi làm luôn.

1 Like

chỗ extension ấy,anh kêu vậy mà

sao anh biết em học lập trình nhúng ạ

Đọc đoạn này chưa vậy em? Mà lí do anh biết em đang định lập trình nhúng cũng đơn giản thôi:

https://daynhauhoc.com/t/cant-not-open-source-file-python-h-la-loi-gi/105575/21

À có cái này khá là thú vị mặc dù không liên quan:

em tạo rồi anh file có tên là 1.pyx,em cân tất ạ

Đặt cùng thư mục với file setup.py chưa em? Nếu rồi thì chắc tại thằng Python nó không chấp nhận tên chỉ có số.

đặt rồi anh,nhưng nó lại kêu thiếu file vcvarsall.bat ạ


nhưng em thấy nó sao sao ấy nó có gần với câu hỏi ở trên không ạ

Ghi lỗi mà không có chữ “vaild” nên anh cứ thấy là lạ. Em đổi sang tên khác nha chứ “1.pyx” không chạy được đâu.

em đổi thanh hoanglap đấy anh

À anh không để ý đoạn dưới :rofl:. Em cài MinGW vào rồi thêm --compiler=mingw32 vào python setup.py build_ext --inplace thành python setup.py build_ext --inplace --compiler=mingw32

3 Likes

nó lại xuất hiện lỗi anh ạ

À anh search lại rồi. MinGW không hỗ trợ cho Python, cứ đọc mỗi “tài liệu chính thức” nên không biết :rofl:. Giờ sửa lại là cài Visual C++ nha em :sweat_smile:. Rồi chạy lại lệnh cũ: python setup.py build_ext --inplace nha em. Link tải đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126&fixForIE=.exe.

3 Likes

nó lại lỗi gì nè

anh ơi nó bị lỗi vậy sửa sao ạ

File matplotlibcpp.h ở đâu ra vậy :thinking:? Đoạn code chính nằm ở đâu? Ngoài ra, không nên đặt tên file và thư mục bằng tiếng Việt.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?