Định hướng học Mobile Developer

E đang có định hướng học bên mảng mobile. Hiện tại đang học Java nhưng không biết nên học song song với gì và học thêm cái gì để có thể trở thành Mobile Developer
Mong những a/c có kinh nghiệm giúp e lộ trình học đầy đủ. E cảm ơn

Cậu có thể đọc road map chi tiết cho iOS developer ở topic này:

Cho android developer:

See also:


3 Likes

many thanks :heart: :heart: :heart:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?