Định hướng học lập trình website và mobile

php
android
java

(Vươngmin Normal) #1

:speaking_head:Mục: Định hướng

Mọi người ngủ ngon::

Em tính đi bên mảng website backend và cũng muốn biết phụ thêm về mảng mobile … mà em đang tìm nguồn học ,vậy xin hỏi mấy anh chị đi trước chia sẻ giùm em những khóa học(có phí ) hay kenh youtobe nào miễn phí tốt được mọi người ưu ái không ạ…

Em cám ơn…


(Huy Nguyễn) #2

Cụ thể mobile bạn hướng tới platform nào, hay là cross platform. Nếu bạn đã có kiến thức về web và muốn làm cả mobile mình nghĩ React là 1 lựa chọn tốt


(Vươngmin Normal) #3

vâng, e chỉ mới có định hướng và sẽ triền khai nhưng mấy điều anh nói đến em chưa biết!


(Bao Pham) #4

ý bạn kia nói là bạn thích đi theo kiểu platform - (đơn nền tảng, ngôn ngữ ví dụ như: swift, C#, asm)
cross-platform - (đa nền tảng, ngôn ngữ này thì nhiều: PHP,JAVA, Ruby, Python, C/C++, nodeJS, react native).


(Uuu Uuu) #5

cái nào lương cao hơn nhỉ


(Huy Nguyễn) #6

Có vẻ như mobile lúc đầu sẽ cao hơn. Backend thì có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?