Dịch chuyển bits

Theo mình biết phép dịch chuyển bits trong C++ có thể sử dụng trong đếm số tập hợp con nhưng mình không rõ là như thế nào, tìm hiểu trên mạng thấy thông tin cũng rất chung chung. Bạn nào có thể chia sẻ giúp mình về vấn đề này không?. Xin cảm ơn rất nhiều

Biểu diễn tập hợp con bằng dãy bit thì có đó bạn (với song ánh S tới {1, 2, …|S|})

3 Likes

Trong trường hợp tập con là các số nguyên ngẫu nhiên chứ ko phải là tập số tự nhiên có thứ tự bạn ơi.

Trong trường hợp này bạn nói rõ hơn được không, mình chưa hiểu.

Những câu hỏi như này trên diễn dàn có nhiều rồi nha. Tại bạn lười search thôi. :slight_smile:


P/s: Rốt cục bạn muốn tag C hay C++, đừng đánh đồng C với C++ nha. :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?