Decompile / Edit c, c++ exe

Mọi người cho mình hỏi chút về decompile c, c++ mọi người hay dùng tool nào.
Mình có tìm hiểu qua thì thấy có Hex Rays IDA, nhưng mình thấy sử dụng khá rắc rối.

Không decompile được C/C++ đâu, chỉ xem được hợp ngữ Assembly thôi.

Hex Rays IDA có 1 vài plugin như Hex Rays Decompiler hoặc Snowman/SmartDec giúp sinh pseudo C Code của 1 function nhất định. Các plugin này chỉ dùng để giúp việc đọc và hiểu code dễ hơn thay vì việc đọc code Assembly. Còn nếu bạn muốn edit được code thì bắt buộc phải biết Assembly cũng như hiểu về cấu trúc của 1 chương trình native. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực này, hãy tìm đọc các tài liệu về Reverse Engineering. Tự trang bị cho mình nền tảng kiến thức trước, vì lĩnh vực này rất rộng, rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, và dùng gì

Bạn có thể tải Olly DBG để xem hợp ngữ Assembly của nó

Xem assembly cx được mà
assembly cũng không phải khó lắm đâu

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?