Để làm 1 back-end dev từ con số 0 thì phải học gì đầu tiên?

Để làm 1 back-end dev từ con số 0 thì phải học gì đầu tiên ạ

học cách lướt web + search google

5 Likes

Bước đầu, bạn nên lựa chọn một ngôn ngữ backend nào đó dễ tiếp cận chẳng hạn như Java hoặc C#. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về OOP, design pattern, SQL, OOAD, cách mà một website hoạt động. Sau khi nắm được những kiến thức cốt lõi trên thì bạn hãy lựa chọn cho mình một framework để bắt đầu con đường trở thành backend developer. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng những thứ mình liệt kê ở trên là tiền đề để học những thứ nâng cao sao này.

5 Likes

Cậu thử đọc roadmap được đề cập ở đây xem:

5 Likes

Học Search google nha bạn

Tiếng Anh và Google Search là 2 cái phải có trước tiên. Ngay sau đó là tìm được một người đang làm trong nghề backend để họ làm mentor.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?