CS50 - Khoá học Computer Science của Harvard

CS50 là một khoá học Computer Science mà các bạn có thể xem để học online.

https://cs50.harvard.edu/

8 Likes

Khóa tiếng Việt có thể xem tại http://study.kienhoc.vn/courses/course-v1:Harvard+CS50+2016_T1/about

Gần đây có livestream trực tiếp trên facebook https://www.facebook.com/cs50/?fref=ts :sweat_smile:

5 Likes

Woa. tuyệt thật, thanks bạn nhé !! :slight_smile:

có ai đang học khóa này không ạ?

Chưa đủ trình để học :smile:

người không biết gì về lập trình cũng học được mà bạn :smiley:

khóa nhập môn mà bạn

Trình tiếng Anh ấy, tuy có khóa tiếng Việt nhưng vẫn không thích.

Mình cũng đang học khóa này, đang học week 1. Vấn đề lớn nhất hiện tại mình gặp là tiếng anh, Sao chúng ta không lập một nhóm rồi vừa dịch vừa học.

Hay thế sao h mình mới biết :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?