Coders.Tokyo với webcoban thì nên chọn trang nào để học thì tốt hơn?


(Hữu Phước) #1

các bạn cho mình hỏi [Coders.Tokyo] với webcoban thì nên chọn trang nào để học thì tốt hơn


Trang w3school có phiên bản tiếng Việt giống kiểu Vietjack?
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?