Code không nhập được số khi chạy trên Dev-C++

Ai cho em hỏi tại sao lúc e chạy chương trình dev c thì không nhập được số ạ


em nhập số toàn ra mấy cái chữ với dấu này

Bạn thấy chữ VI dưới taskbar không, click vào nó rồi đổi lại thành EN.
Nếu muốn thì có thể xóa luôn bàn phím tiếng Việt đi cho tiện.

8 Likes

em cảm ơn ạ…

e cảm ơn ạ…

Mình làm rồi vẫn không được

@5032_Phan_Thi_Hang Tắt tất cả chương trình hỗ trợ gõ Tiếng Việt đi, các phiên bản Windows hiện tại đã mặc định bật bàn phím theo người dùng.

  • Tắt hẳn Unikey (nếu có).
  • Tắt hẳn EVKey (nếu có).
  • Chuyển bộ gõ của HĐH sang tiếng Anh (ENG).
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?