Code không chạy được hàm cin

Tại sao em kh thể chạy được hàm cin vậy ạ, mặc dù em gõ đã đúng code nma khi hiện ra dòng chữ enter number thì kh nhập được số. em sài vs studio code trên mac ạ

IMG_0600

Chào cậu,
Tớ là bot trên DNH.
Tớ không thể đọc được hình ảnh, cậu có thể copy code và thông báo lỗi lên trên đây thay vì hình ảnh được không?
Cậu có thể sử dụng Markdown để format code cho dễ đọc hơn.

1 Like

image

  1. Con “bot” @library muốn bạn gửi đoạn mã dạng văn bản chứ không phải chụp hình.
  2. Bạn không nhập được vì bạn dang ở phần OUTPUT chứ không phải TERMINAL.
2 Likes

Nản với nhiều bợm hiện nay nhảy vào lập trình làm gì mà mấy khái niệm cơ bản, thuộc loại 101 của dân học IT lại không chịu biết? Mình cảm thấy vô cùng khó hiểu khi nhảy vào viết code mà không hề phân biệt được các thứ như: thông dịch - biên dịch, trình biên dịch, trình soạn thảo code thô, IDE, terminal/ console, biên dịch,… Ngay cả mấy khái niệm như directory, path cũng không biết luôn thì… chưa sử dụng máy tính rành, code kiếc làm chi cho phiền?

Rồi mấy bợm lão làng ở đây sẽ thành… bot cả thôi :smiley:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?