Có thể chạy ngôn ngữ C trong Visual Studio không ạ?

c
visual-studio

(Minh Tai Tran) #1

Cho em xin 1 số thông tin ạ


(Harry Stormborn) #2

Muốn biết chạy đc hay k thì nhét đoạn code vào r chạy là biết, k thì hỏi gg. Còn muốn code C language thì dùng Code block, Dev Cpp…,.,


(Lê Thiên Hoàng) #3

cao thủ K13 FPT ghê thật


(rogp10) #4

VS dịch C++ chứ có phải dịch C đâu.


(HK boy) #5

Chỉ có Dev-C++ thôi chứ nhỉ.


(明玉) #6

Được, lập project/solution C++, nhưng đặt tên file là < filename>.c, nhớ rằng phần đuôi là “.c”.
Vả lại, bạn đặt câu hỏi sai, Visual Studio không “chạy” ngôn ngữ C, và nó cũng không “chạy” ngôn ngữ nào cả.
Làm thế nào để đặt một câu hỏi thông minh?


(kophaiadmin) #7

dùng VScode cho nó dễ, hỗ trợ code tất cả các ngon ngữ
:smiley::smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?