Có nên học 8051

Mọi người cho hỏi bây giờ mình có nên học lập trình 8051 ko ạ? Nếu có cho mình xin tài liệu căn bản về lập trình 8051 ạ?

Nói nên hay không nên rất khó.
Học để sau làm thì có thể tìm hiểu một số dòng chip thông dụng hơn như AT (các board arduino), PIC hoặc nhân arm như STM.

Nếu không phải theo hướng nhúng. Thì theo mình là không cần học đâu.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?