Chuyển số kiểu kí tự thành kiểu số nguyên

c
c++

(Ngọc Quý Nguyễn) #1

Làm thế nào để chuyển số ở kiểu kí tự về kiểu số nguyên?
ví dụ như: 123456 kiểu char thành 123456 kiểu int.
có hàm hay thuật toán càng tốt ạ


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Ngọc Quý Nguyễn.
Bạn tìm trên google nhé. Không nhầm thì atoi hay gì gì đó.


(Minh Mốc) #3

Bạn tìm google “cách ép kiểu trong c++” nhé =.=


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?